AİLE EĞİTİMİ

- Özel eğitim alanında bilgilendirmek
- Öğrencilerin psikolojik ve bedensel gelişimleri konusunda, seminer ve konferanslar düzenlemek
- Veli-Kurum işbirliğinin sağlanması konusunda bilgilendirmek
- Velileri yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek
- Kamuya ve velilere bilimsel, eğitimsel konferanslar, panel ve açık oturumlar düzenlemek

WhatsApp Hattı
(0507) 0842133