GELİŞİM TAKİBİ

Kurum öğretmenlerimiz çocuklarımızla bire bir vakitler geçirerek onları yakından tanır ve gözlemler. Böylelikle bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim alanlarında çocuğun yaş grubundan beklenen becerileri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini tespit eder ve raporlar. Çocuğun tutum, bilgi, beceri, davranış gibi kazanımlarına ait oldukça önemli olan gelişim raporları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki amaçlı eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar. Mevcut durumun değerlendirmesi yapılarak her ay aileye raporlama yapılır. Her çocuğun gelişimsel ilerleme hızı farklı olacağından yıl içerisinde ki tüm raporların ortak sonucu dikkate alınır. Gelişimsel kontrol listeleri, davranış değerlendirme formları ve sınıf gözlemleri gibi yöntemlerden elde edilen veriler ışığında hazırlanan gelişim raporları, öğrenme sürecinin çocuğun gelişimine olan etkisini ortaya koyması açısından ailelere yol gösterici olduğu gibi, eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve öğrenci merkezli bir şekilde planlanması için önemli veriler sağladığından eğitimciler adına da oldukça önemlidir.

WhatsApp Hattı
(0507) 0842133