MONTESSORİ EĞİTİMİ

Montessori programı (2,5 -6 yaş) öz güven, inisiyatif, ne istediğini bilme ve uygulama, bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, yardımlaşma ve başkalarına karşı saygıyı yerleştirme ve geliştirme üzerine hazırlanmıştır. Dr. Montessori bir insanın başka bir insan tarafından eğitilebileceğine inanmamaktadır. Birey bu işi ancak kendisi yapabilir. Gerçek bir eğitim verilen birey sınıfta geçirdiği uzun saatlerden sonra da öğrenmeye devam eder, çünkü birey doğal bir merak ve öğrenme arzusuyla motive edilmiştir. Bu yüzden Dr.Montessori, 2,5-6 yaş, çocuğuna verilecek eğitimin , çocuğun beynini direkt olarak bilgi ile doldurmak yerine, çocuğun doğasında var olan öğrenme isteğini gerçekleştirecek bir programa yönelik bir eğitim olduğunu anlamıştır. Montessori sınıflarında yukarıda saydığımız amaçlara iki türlü ulaşılır;birinci olarak zorlama yerine çocuğun öğrenme zevkini kendisinin yaşaması,ikinci olarak da çocuğun öğrenme mekanizmasının mükemmelleştirmeye yardımcı olmak. Montessori materyalleri bu amaçlara yönelik bilgilerle beraber öncelikli olarak gereken bilgileri öğrenmelerini ve çocuğa ilerdeki öğrenimi için maximum yetenek elde etmesini sağlar. Yetişkinler için sıradan olan bulaşık yıkama, sebze doğrama, ayakkabı cilalama gibi olaylar küçük çocukların gözünde yapılabilecek önemli görevler arasındadır. Taklit etmek küçük bir çocuğun içindeki en önemli ve kuvvetli dürtülerden biridir. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çocuklar bir işlemin tamamlanması için gereken sırayı takip ederler ve detaylara da önem vermeyi öğrenirler. Sonuç olarak,bir aktiviteden diğerine geçmeden önce çocuklar çalışmalarını bitirip, kullandıkları materyalleri yerine koyarak iyi bir çalışma disiplinine sahip olurlar.

Montessori Eğitiminde,duyularla ilgili yapılan etkinlikler çocuğun daha önce öğrendiklerini sınıflandırmasına, birbirinden ayrılmasına ve aralarında bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu aşama bilinçli öğrenmenin başlangıcıdır.

Günlük yaşam becerilerinde çocuklarımız günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm uğraşılara karşı hazırlanmakta; kendi kendilerine yetmeyi ve bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmektedirler.

Günlük yaşam becerilerine ilişkin aktivitelerde çocuklarımızın...

dikkatini toplama ve zihinsel yoğunlaşma becerisi,

el ve göz koordinasyonu,

düzen anlayışı,

öz-denetim becerisi,

bağımsızlık algıları,

ince motor kasları

gelişmekte; çocuklarımız daha zorlu aktivitelere kendilerini hazırlamaktadırlar.

Duyu eğitimi ile çocuklarımız, beş duyularını aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlarlar.

Duyu materyalleri çocuğun farklı duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Uzun-kısa, büyük-küçük, geniş-dar ya da kalın-ince gibi. Geleneksel eğitimde bu kavramalar çocuğa daha çok resimler ve tanımlarla anlatılmaya çalışılırken Montessori materyalleri bu kavramların somut hale gelmesini sağlamaktadır!

Duyu materyalleri ayrıca çocuklarımızı zaman içinde matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluştururlar.

Duyu materyalleri;

çocuklarımıza farklı büyüklükleri, ağırlıkları ve sıralamaları dokunarak ve hissederek deneyimleme imkanı verir.

çocuklarımızı yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik eder;

küçük motor kaslarında mükemmelleşmelerini sağlar.

çocuklarımızı farklı renklerle, şekillerle, kokularla, tatlarla tanıştırırken; detayları algılama, farklılaştırma, sıralama, organize etme, düzenleme gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.

Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür.

Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.

Montessori sınıfındaki matematik materyalleri sade ve rahatça anlaşılabilen materyallerdir.

Çocuklarımız, matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil bir çeşit oyun, zevkli bir uğraş olarak öğrenir ve içselleştirirler.

Yapılan araştırmalar, Montessori ile matematiğe başlayan çocukların hayatları boyunca matematikte problem yaşamadıklarını göstermektedir.

Montessori matematik çocuklarımızı ezberden uzaklaştırarak; dokunma, hissetme ve içselleştirme ile mantık kurmayı öğretir. Çocuklarımız soyut kavramları somut materyallerle çalışarak öğrenirler ve temellerini güçlü kurarlar.

Çocuğun dil hakimiyetini güçlendirmek ve sözcük dağarcığını genişletmek için hayatın ilk yılları çok değerlidir.

Çocuklar önce bir dili oluşturan sesleri tanırlar ve bu seslerin ifade edildiği şekilleri yani harfleri öğrenirler.

Montessori dil eğitim materyalleri çocuklarımızı; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.

Montessori dil materyalleri çocuklarımızın kalem kullanma hakimiyetlerini artırır; güzel yazma yeteneği kazanmalarını sağlar.

Çocuklarımız isim kartları ve fotoğraflarla önce farklı nesneleri, meslekleri, araçları isimlendirmeyi öğrenmekte; daha sonra somut örneklemeler ve drama dersleriyle bilgilerini pekiştirmektedirler.

Dünyayı ve dünyada yaşayan canlı çeşitliliğini tanıtmayı amaçlayan kozmik yaşam materyalleri sınıfın en önemli köşelerinden birini oluşturur.

Kozmik yaşam becerileri çocuklarımıza somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda doğayı, doğadaki farklı varlıkları ve gelişim özelliklerini; coğrafyamızı, ülkemizi, farklı kültürleri tanıtır.

Kozmik hayat çocuklarımıza doğa ile barışık olmayı; doğayı korumayı ve tüm canlılara saygı göstermeyi öğretir.

Çocuklarımız bitkileri sularken ya da balık ve kaplumbağları beslerken; bir yandan sorumluluk almayı öğrenir bir yandan da hayat döngüsü hakkında bilgi sahibi olurlar.

Farklı kıtaları ve coğrafi oluşumları ezberlemeden, aktiviteler eşliğinde, deneyimlemeler yoluyla öğrendiklerinden bilgileri kalıcı hale getirirler.

Mıknatısın çekim gücünü, suyun kaldırma gücünü, batma ve yüzme kavramlarını vb. pek çok oluşumu oyun oynarcasına deneyimleyerek öğrenme şansı bulurlar.

WhatsApp Hattı
(0507) 0842133